Produsent, importør eller distributør av byggevarer?

På byggevareinfo.no finner du informasjon om hvordan byggevarer skal dokumenteres og hvorfor det er krav om dokumentasjon.