Nytt om byggevareforordningen

Byggevareforordningen er i stadig endring. For å sikre at norske interesser blir ivaretatt ønsker vi å dele informasjon om endringer i forordningen så tidlig som mulig i prosessen.

Sist endret 22.06.2021

Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. EU-kommisjonen kan vedta nye krav som utfyller de allerede gjeldene kravene i byggevareforordningen. For eksempel kan EU-kommisjonen vedta krav om:

  • I hvilken grad et tredjepartsorgan skal kontrollere eller teste enkelte byggevarer
  • Hvordan produsenter skal klassifisere egenskaper til enkelte byggevarer
  • Om produsenter kan klassifisere enkelte egenskaper til byggevarer uten å gjøre flere tester eller kontroller av et tredjepartsorgan

Høringer av utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen

Disse endringene kan også påvirke norske aktører. Vi ønsker derfor å sende ut høringer om utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen så tidlig som mulig for å sikre at norske interesser blir ivaretatt. Under er en oversikt over de ulike trinnene i prosessen for å innføre nye krav.

Illustrasjonen viser prosessen i rettsakter

  • Mer om kravene EU vurderer å innføre

    Vi lager korte informasjonstekster (EØS-notater) om de kravene som EU vurderer å innføre for byggevarer. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om kravene som vurderes eller ønsker å komme med innspill til disse. 

    Det er foreløpig ikke publisert slike tekster. 

Mulig revisjon av byggevareforordningen

EU har startet en prosess hvor de vurderer om byggevareforordningen skal revideres. Dette er et arbeid som vi følger tett. 

Du kan lese mer om den mulige revisjonen på våre nettsider

Du kan også lese rapporter og studier om revisjonen på EU-kommisjonen sine nettsider