Tilsyn med behandlet trekledning til utvendig bruk

Direktoratet for byggkvalitet vil i løpet av høsten 2021 utføre markedstilsyn med behandlet trekledning til utvendig bruk.

Sist endret 20.04.2022

Vi vil undersøke om behandlet trekledning til utvendig bruk, merket med oppgitt ytelse Euroklasse D (brann), har de de egenskapene som kreves for å tilfredsstille dette.