Tilsyn med geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter

I løpet av sommeren og høsten skal Direktoratet for byggkvalitet kontrollere at geotekstiler som blir brukt i bygg- og anleggskonstruksjoner blir omsatt med riktig produktdokumentasjon.

Sist endret 01.06.2021

Geotekstiler er fiberduker, vevde duker eller strikkede duker som brukes i bygg- og anleggskonstruksjoner.  

Tilsynet blir gjort blant produsenter, importører og distributører av geotekstilprodukter. Alle som blir berørt av markedstilsynet får et informasjonsbrev fra direktoratet. 

Slik gjennomfører vi markedstilsynet 

Direktoratet kontakter et utvalg av foretak for å gjennomføre tilsyn med produktdokumentasjonen.  
Vi fokuserer på produktene som er omfattet av disse tre harmoniserte standardene: 

  • NS- EN 13251:2016 

  • NS-EN 13252:2016 

  • NS-EN 13256:2016 


Bransjeaktørene som blir valgt ut for tilsyn blir bedt om å oppgi: 

  • Ytelseserklæring  

  • CE-merking  

  • Produktsertifikat  

  • Bruksanvisning/monteringsanvisning   


Hensikten med tilsynet er å sikre at produktene omsettes med riktig produktdokumentasjon og i henhold til byggevareforskriften. 

Vi gir tilbakemelding til de utvalgte aktørene etter at markedstilsynet er gjennomført og stiller eventuelle krav om retting. Prosjektet blir avsluttet med en samlerapport som publiseres på våre nettsider.  
  

Hva er geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter?

Geotekstilene vi skal føre tilsyn med blir brukt til filtrering, separering, drenering og forsterkning.

I tillegg blir produktene brukt som beskyttelseslag i tunneler og underjordiske strukturer og i forbindelse med veier og plattinger.

I Norden er det nålfiltet fiberduk av polypropylen (PP) som er det mest brukte.