Tilsyn med nedsenkede himlinger

Direktoratet for byggkvalitet skal sjekke om produsenter, leverandører, distributører og importører har produktdokumentasjonen som er nødvendig for å omsette nedsenkede himlinger.

Sist endret 19.11.2020
Illustrasjonsfoto av kontorlokale med nedsenket himling. Foto: Mostphotos

Nedsenkede himlinger, eller nedfôrede himlinger, brukes ofte i kontorlokaler, blant annet som lydisolering og for å få god romakustikk. Det er vanlig at lys, ventilasjon og sprinkling er installert i de nedsenkede himlingene, som kan være laget av bygningsplater, metall og trepanel.

De viktigste egenskapene for de vanligste himlingene er knyttet til branntekniske forhold, lydisolering og romakustikk, inneklima og renhold og installasjoner i og over himling.

Skal ha CE-merke og ytelseserklæring

Noen himlinger har egenskaper som gjør at produktene skal følges av en produktsertifisering fra et tredjepartsorgan. For andre himlinger er det tilstrekkelig at produsenten erklærer at byggevarens ytelse og egenskaper er fastsatt og at det er utført produksjonskontroll i fabrikk.

Nedsenkede himlinger er en byggevare som skal utformes etter en felleseuropeisk standard, som betyr at produktene må ha CE-merke og ytelseserklæring.

Direktoratet for byggkvalitet vil kontakte et utvalg av aktørene på markedet og etterspørre dokumentasjon i henhold til standarden. Vi vil be om:

  • CE-merke
  • ytelseserklæring på norsk, svensk eller dansk
  • monteringsanvisning på norsk, svensk eller dansk

I de tilfellene der det er nødvendig vil vi også etterspørre sertifikat fra et teknisk kontrollorgan for fastsettelse av produktets ytelse.

Velger tilsyn ut fra risiko for mangler

Det er produsentens oppgave å få utarbeidet all nødvendig produktdokumentasjon. Importører og distributører av byggevarer skal sikre at byggevarer har tilstrekkelig dokumentasjon før varen omsettes videre på det norske markedet.

Direktoratet for byggkvalitet driver risikobasert markedstilsyn med byggevarer. Nedsenkede himlinger er et produkt direktoratet anser har noe høyere risiko for mangelfull produktdokumentasjon enn mange andre byggevarer.