Direktoratet skal føre tilsyn med veggelementer

Direktoratet for byggkvalitet skal sjekke om produsenter, leverandører, distributører og importører har på plass produktdokumentasjonen som er nødvendig for å omsette prefabrikkerte veggelementer i tre.

Sist endret 11.10.2019
Det er to typer prefabrikkerte veggelementer i tre: åpne og lukkede.

Det finnes to typer prefabrikkerte veggelementer i tre: lukkede og åpne. Det er strengere krav til lukkede veggelementer ettersom delkomponentene ikke enkelt kan inspiseres uten å fjerne materialer som isolasjon, kledning og lignende. Produsenter av lukkede veggelementer i tre er ansvarlig for at det utføres produktkontroll i fabrikk. I tillegg skal produktene følges av en produktsertifisering fra et tredjepartsorgan.

– Når det gjelder åpne veggelementer i tre, er det tilstrekkelig at produsenten erklærer at byggevarens ytelse og egenskaper er fastsatt og at det er utført produksjonskontroll i fabrikk. Dette fordi det er lett å inspisere de enkelte komponentene, som isolasjon, membran og panel, i et åpent element, forteller Mattis Øygarden, rådgiver i Direktoratet for byggkvalitet og ansvarlig for tilsynet med veggelementer.

Ikke krav til CE-merking av veggelementer i tre

Det finnes ikke en harmonisert produktstandard for veggelementer i tre, og det er derfor ikke krav om CE-merking av prefabrikkerte veggelementer. Men det er uansett krav til dokumentasjon av de vesentlige egenskapene til denne typen byggevare.

Det er produsentens oppgave å få utarbeidet all nødvendig produktdokumentasjon. Importører og distributører av byggevarer er forpliktet til å sikre at byggevarer har tilstrekkelige dokumentasjon før varen omsettes videre på det norske markedet.

Produktdokumentasjonen skal inneholde:

  • identifikasjon av produsent og importør
  • produsentens og importørens kontaktdetaljer
  • byggevarens egenskaper
  • hvilke tekniske spesifikasjoner som er lagt til grunn
  • navnet på tredjepartsorganet som har utført produktsertifisering

Dokumentasjonen må være på norsk, svensk eller dansk

Produktdokumentasjonen skal være på norsk, svensk eller dansk. Se vår nettside med informasjon og maler for produktdokumentasjon for byggevarer ikke er CE-merket.

Veggelementer i tre skal ledsages av nødvendige monteringsanvisninger, samt sikkerhetsinformasjon dersom det er nødvendig. Anvisninger og eventuell sikkerhetsinformasjon er viktig for brukerne, skal følge med byggevaren og må være på norsk, svensk eller dansk.