Tilsyn med røykvarslere

I 2014 gjennomførte direktoratet et tilsyn med røykvarslere. Norge, Sverige, Danmark, Belgia, Nederland, Østerrike, og Slovenia samarbeidet om felles tilsyn for disse produktene. Vi gjennomførte både sjekk av dokumentasjonen og testet produktene.

Sist endret 21.01.2019