Dokumentasjonskrav til ikke CE-merkede byggevarer

Byggevarer uten CE-merking må uansett ha produktdokumentasjon.

Sist endret 01.12.2015

Produkter som ikke er CE-merket er også underlagt et dokumentasjonskrav (jf. DOK-forskriften kapittel III). Dette gjelder også byggevarer produserte utenfor Norge som omsettes eller brukes i Norge.

Hvorfor trenger du dette?

Fordi de kan ha samme betydning i byggverk som andre CE-merkede byggevarer.

Disse byggevarene må derfor også ha dokumenterte egenskaper.

Hvilken teknisk spesifikasjon kan benyttes for å dokumentere ikke CE-merkede byggevarer?

Produsenten kan benytte en nasjonal standard (fra et land i EØS-området) eller en nasjonal godkjenning (fra et annerkjent organ som holder til i EØS-området). 

Er det nødvendig med tredjepartsvurderinger?

Produsenten skal benytte de samme formene for tredjepartsvurdering som for CE-merkede byggevarer (jf. DOK-forskriften § 12). Produsenten skal ta utgangspunkt i systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser, tidligere attestasjonsmoduler, som Europakommisjonen har fastsatt. 

Produktdokumentasjon til ikke CE-merkede byggevarer?

Det er ikke satt noe krav for malen for dokumentasjon og merking av ikke CE-merkede byggevarer. Det viktigste er at alle opplysninger som er påkrevd i henhold til DOK-forskriften § 13 er med. Direktoratet har laget to maler som kan brukes for å utarbeide produktdokumentasjon for ikke CE-merkede byggevarer (se relaterte lenker).