Obligatorisk og frivillig CE-merking

Hvorvidt byggevaren er dekket av en harmonisert produktstandard bestemmer om du skal forholde deg til en obligatorisk eller frivillig CE-merking.

Sist endret 19.10.2013

Obligatorisk CE-merking når det finnes en harmonisert produktstandard

CE-merking og ytelseserklæring er obligatorisk for alle byggevarer som er dekket av en harmonisert produktstandard (etter 1. januar 2014). En harmonisert produktstandard er laget av europeiske standardiseringsorganer etter et mandat fra Europakommisjonen, med tanke på CE-merking av byggevarer.

Det er derfor viktig at man er klar over om det finnes en harmonisert produktstandard eller ikke. Bruk søkefunksjonen vår "Søk etter gjeldende standarder" for å sjekke om en byggevare er dekket av en harmonisert produktstandard eller ikke.

Ytelseserklæring

Ytelseserklæringer skal være på norsk, svensk eller dansk for omsetning i Norge. Det er derimot ikke noe språkkrav for CE-merking. Årsaken til dette er at CE-merking påføres byggevaren, som skal omsettes på tvers av landegrensene.

Frivillig CE-merking

For byggevarer som ikke er omfattet av harmoniserte produktstandarder, kan produsenten velge å CE-merke sine byggevarer ved å skaffe seg en europeisk teknisk bedømmelse.

Dette er en frivillig ordning. Det er med andre ord ingen plikt å CE-merke byggevarene som ikke dekkes av harmoniserte produktstandarder.

Hva er en europeisk teknisk bedømmelse?

En europeisk teknisk bedømmelse er en vurdering av byggevarens egenskaper opp mot en felles europeisk teknisk spesifikasjon, et såkalt europeisk bedømmelsesdokument (EAD, tidligere ETAG).

ETAG-er utarbeidet under byggevaredirektivet og kan brukes som europeiske bedømmelsesdokumenter. Europeiske tekniske bedømmelser kan kun utstedes av tekniske bedømmelsessorgan, kjent som TAB, utnevnt på nasjonalt nivå av myndighetene.