Nytt om byggevareforordningen

Sist endret 16.04.2019

Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. EU-kommisjonen kan vedta nye krav som utfyller de allerede gjeldene kravene i byggevareforordningen. For eksempel kan EU-kommisjonen vedta krav om:

  • I hvilken grad et tredjepartorgan skal kontrollere eller teste enkelte byggevarer
  • Hvordan produsenter skal klassifisere egenskaper til enkelte byggevarer
  • Om produsenter kan klassifisere enkelte egenskaper til byggevarer uten å gjøre flere tester eller kontroller av et tredjepartsorgan

Høringer av utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen

Disse endringene kan også påvirke norske aktører. Vi ønsker derfor å sende ut høringer om utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen så tidlig som mulig for å sikre at norske interesser blir ivaretatt. Under er en oversikt over de ulike trinnene i prosessen for å innføre nye krav.

Illustrasjonen viser prosessen i rettsakter

  • Mer om kravene EU vurderer å innføre

    Vi har laget korte informasjonstekster (EØS-notater) om de kravene som EU vurderer å innføre for byggevarer. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om kravene som vurderes eller ønsker å komme med innspill til disse. 

    Det er foreløpig ikke publisert slike tekster.