Tilsyn med prefabrikkerte bygningsmoduler

DiBK vil i løpet av 2019 gjennomføre tilsyn med et utvalg av produsenter, leverandører og importører av prefabrikkerte bygningsmoduler. Vi vil føre tilsyn med at modulene har tilfredsstillende produktdokumentasjon i henhold til byggevareforskriften.

Sist endret 28.02.2019

For å informere om tilsynet, har vi i januar 2019 sendt ut et informasjonsbrev til et bredt utvalg av foretak som vi er kjent med produserer eller omsetter bygningsmoduler i Norge.  
 
Vi vil ta kontakt med et utvalg av disse foretakene for å gjennomføre markedstilsyn med dem.

Kontaktperson

Les informasjonsbrev om tilsynet