Prosjekteringsverktøy for tilgjengelig bolig etter TEK17

Vi er gjort oppmerksomme på at enkelte formuleringer i prosjekteringsverktøyet kan bli misforstått. Prosjekteringsverktøyet er derfor fjernet fra våre nettsider inntil forholdet er avklart. Vi kan foreløpig ikke si når avklaringen kommer.

Sist endret 18.09.2020