Visuelle kvaliteter for småhus

Gode visuelle kvaliteter er når et byggverk oppleves som vakkert og godt tilpasset omgivelsene. Det er mange elementer som påvirker utseende av et byggverk, og de må ses i sammenheng for å få til et helhetlig uttrykk. Plan- og bygningslovens § 29-2 stiller krav til visuelle kvaliteter for alle byggverk.

Hva skal du bygge? I denne veilederen får du gode råd om hva som er lurt å tenke på når du skal lage et tilbygg. Noen av rådene kan også være nyttige for andre arbeider på småhus.