Huskeliste for tilbygg

Selv om du har gjort deg noen tanker om hvor tilbygget bør plasseres og se ut, kan det være lurt å ta en ekstra runde i tenkeboksen. Tenk på eiendommen som helhet og finn ut hvilke verdier det er viktig å ta vare på. Tilbygget kan også skape nye verdier til tomta ved en god plassering sammen med en fin arkitektonisk utforming.

Hjelp oss å bli bedre!

Innholdet på denne siden testes ut som en del av et pilotprosjekt. Vi trenger din hjelp til å lage veilederen bedre. Hva var enkelt å forstå og hva var vanskelig å forstå?

Sjekk alltid kommunens planer

Kommunens planer med bestemmelser kan stille krav som påvirker hvordan bygningen eller tilbygget ditt skal se ut. Dette kan inkludere størrelse, plassering, takvinkel, takform, krav til bruk av bestemte farger eller materialer. Hvis huset ditt eller området har en bevaringsverdig eller antikvarisk verdi, bør du rådføre deg med kommunen eller byantikvar før du begynner å planlegge tilbygget.

Skisse på plantegning

Plassering av tilbygget

Noe av det første du må tenke på, er plasseringen av tilbygget. Plassering er vanskelig og kostbart å endre når tilbygget først er bygget. Det er derfor lurt å prioritere det i planleggingen og sette av god tid for det.  

Dekorativt element for  volum, form og proporsjoner

Form, volum og proposjoner

Bevar formen på huset ditt. Slik kan du sikre at utvidelsen føyer seg godt til huset.

dekorativt element for plassering, form, volum og proporsjoner

Farge, materiale og detaljer

Farge, materiale og detaljer på tilbygget er avgjørende for hvordan det vil oppleves. Dette kan også styrke husets og områdets karakter og identitet.

dekorativt element

Tilpasning eller kontrast

Som regel skal tilbygget underordne seg det eksisterende husets karakter og stil. Til sammen bør de fremstå som en helhet. Det finnes forskjellige utformingsprinsipper du kan velge imellom for å få til en vakker helhet.

Dekorativt element for i stil og kontrast