Veileder om klimagassregnskap

Krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg gjelder fra 1. juli 2022. Dette utkastet til en ny veileder er laget for å gi praktisk hjelp til de som har liten eller ingen erfaring med å utarbeide klimagassregnskap for sine bygg.

Sist endret 30.06.2022

Kravene er fastsatt i byggteknisk forskrift (TEK17) § 17-1 med en overgangsperiode på ett år. Hvis du følger veilederen, vil kravene i bestemmelsen være oppfylt.

Denne versjonen av veilederen vil bli videre utviklet i løpet av våren 2023.