Veileder om klimagassregnskap

Nye krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg gjelder fra 1. juli 2022. Dette utkastet til en ny veileder er laget for å gi praktisk hjelp til de som har liten eller ingen erfaring med å utarbeide klimagassregnskap for sine bygg.

Sist endret 30.06.2022

Kravene er fastsatt i byggteknisk forskrift (TEK17) § 17-1 med en overgangsperiode på ett år. Hvis du følger veilederen, vil kravene i bestemmelsen være oppfylt.

Denne versjonen av veilederen vil bli videre utviklet i løpet av høsten 2022.

Gi oss innspill

Du kan gi innspill til hva du synes om veilederen og om behov for endringer innen 1. oktober 2022. Innspillene kan sendes til post@dibk.no merket "Innspill til veileder om klimagassregnskap".