Veileder om klimagassregnskap

Nye krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg gjelder fra 1. juli 2022. Dette utkastet til en ny veileder er laget for å gi praktisk hjelp til de som har liten eller ingen erfaring med å utarbeide klimagassregnskap for sine bygg.

Sist endret 30.06.2022

Kravene er fastsatt i byggteknisk forskrift (TEK17) § 17-1 med en overgangsperiode på ett år. Hvis du følger veilederen, vil kravene i bestemmelsen være oppfylt.

Denne versjonen av veilederen vil bli videre utviklet i løpet av høsten 2022.

Gi oss innspill

Du kan gi innspill til hva du synes om veilederen og om behov for endringer innen 1. oktober 2022. Innspillene kan sendes til [email protected] merket "Innspill til veileder om klimagassregnskap".