Fellestjenester BYGG – digitale søknadsløsninger

Fellestjenester BYGG gjør det enklere å levere komplette byggesøknader til kommunen.

Våre tjenester er indirekte berørt av dataangrepet

Som følge av dataangrepet som nå rammer flere offentlige tjenester, er de digitale tjenestene for byggesøknad og utsendelse av planforslag utilgjengelige. Tjenestene er ikke direkte berørt av angrepet, men fordi ID-porten er nede og Altinn er ustabil, er det ikke mulig å sende digitale byggesøknader nå. Det er heller ikke mulig å bruke plantjenestene våre.

Vi følger situasjonen tett og oppdaterer denne siden med informasjon dersom situasjonen endrer seg. 
Oppdatert: 29. juni kl. 14.00

Strategien for en digital byggsektor

Fellestjenester BYGG er en del av Direktoratet for byggkvalitets strategi for en digital byggsektor: ByggNett-strategien.

De langsiktige målene i ByggNett-strategien er blant annet selvbetjeningsløsninger for alle søknader om byggetillatelser, at all kommunikasjon i byggsektoren går digitalt og at regelverket støtter automatisk regelsjekk av de fleste byggesaker.

Strategien ser du her