Klimabaserte energikrav til bygg

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag til endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende endringer i kapitlene 5, 8 og 12 i byggesaksforskriften (SAK10) på høring.

Sist endret 01.07.2021

Klimabaserte energikrav til bygg

Status: På høring
Høringsfrist: 30.09.2021
 • Høringsbrev

  Vår ref.: 21/4140

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag til klimabaserte energikrav på høring. Forslaget omfatter endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende endringer i kapitlene 5, 8 og 12 i byggesaksforskriften (SAK10).

  Gjennomføring av høringen

  Høringen gjennomføres elektronisk. Høringsdokumentene er tilgjengelige på direktoratets nettside.

  Alle som ønsker, kan sende inn høringsuttalelse selv om de ikke står oppført i adresselisten.

  Høringsfrist

  Høringsfristen er 30. september 2021.

  Spørsmål til høringen kan rettes til avdelingsdirektør Christine M. Karlsen og senioringeniør Inger Grethe England.

  Med hilsen

  Per-Arne Horne
  direktør

  Christine M. Karlsen
  avdelingsdirektør

 • Høringsnotat
 • Høringsinstanser

  ABC Energikonsult as
  Abelia as
  Advokatforeningen
  Agder Energi
  Akademikerne
  Arbeids- og sosialdepartementet
  Arbeids- og velferdsdirektoratet
  Arkitektbedriftene i Norge
  Arkitektenes Fagforbund
  Arkitekthøgskolen i Oslo
  Asker og Bærum Boligbyggelag
  Asplan Viak AS
  Avfall Norge
  Bane NOR Eiendom
  Barne- og familiedepartementet
  Bergen Huseierforening
  Betongelementforeningen
  Bioforsk Jord og Miljø
  Bjerknessenteret for klimaforskning
  Block Watne
  Boligbyggelaget USBL
  BoligMentoren - Norges Huseierforbund
  Boligpartner
  Boligprodusentenes Forening
  Brødrene Dahl AS
  Byggeindustrien
  Byggemiljø
  Byggenæringens Landsforening
  Byggfakta AS
  Byggmesterforbundet
  Byggvareindustriens Forening
  Cicero Senter for klimaforskning
  Civitas AS
  Cowi AS
  Den Polytekniske Forening
  Det norske skogselskap
  Det norske Veritas
  Direktoratet for arbeidstilsynet
  Direktoratet for forvaltning og IKT
  Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
  Drivkraft Norge
  Eiendomsspar AS
  EL & IT-Forbundet
  Elektroforeningen
  Elvarme Norge
  Energi Norge
  Energigass Norge
  Enova SF
  ENSI
  Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
  Entro
  Erichsen & Horgen
  FAFO
  Fagforbundet
  Fellesforbundet
  Finans Norge
  Finansdepartementet
  Finanstilsynet
  Fjogstad Hus
  Flexit
  Forbrukerrådet
  Forbrukertilsynet
  Forbrukertvistutvalget
  Forening for tekniske systemintegratorer
  Foreningen for EL- og IKT bedriftene
  Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd
  Forsvarsbygg
  Forsvarsdepartementet
  Fortidsminneforeningen
  Forum for Kommunal Planlegging
  Forum for plan- og bygningsrett
  Forum for utvikling og miljø
  Framtiden i våre hender
  Fridtjof Nansens Institutt
  FutureBuilt
  Gaia Arkitekter
  Gasnor
  GK Norge
  Glass og Fasadeforeningen
  Glava AS
  Greenpeace Norge
  Grønn Byggallianse
  Hafslund
  Handelshøyskolen BI
  Helse- og omsorgsdepartementet
  Helsedirektoratet
  Holte AS
  Hovedorganisasjonen Virke
  Husbanken
  Huseiernes Landsforbund
  Høgskolen i Bergen
  Høgskolen i Gjøvik
  Høgskolen i Innlandet
  Høgskolen i Narvik
  Høgskolen i Nord-Trøndelag
  Høgskolen i Østfold
  Høgskolen Stord/Haugesund
  Høyskolen Kristiania
  Industri Energi
  IngeniørNytt
  Innovasjon Norge
  Isolasjonsprodusentenes forening
  Jadarhus
  Jensen & Skodvin Arkitekter AS
  JM Norge AS
  Justis- og beredskapsdepartementet
  Jøtul AS
  Klima- og miljødepartementet
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Konkurransetilsynet
  Kontrollrådet for betongprodukter
  KS
  Kulturdepartementet
  Kunnskapsdepartementet
  Landbruks- og matdepartementet
  Landbruksdirektoratet
  Landsorganisasjonen i Norge
  Maskinentreprenørenes Forbund
  Mentor Energi
  Mesterbrevnemnda
  Mesterhus Norge
  Meteorologisk institutt
  Miljødirektoratet
  Miljøstiftelsen Bellona
  Miljøstiftelsen ZERO
  Multiconsult AS
  Narud Stokke Wiik
  Nasjonalbiblioteket
  Nasjonalt folkehelseinstitutt
  Natur og Ungdom
  Naturvernforbundet
  Nettverk for forurenset grunn og sedimenter
  Nilan Norge AS
  NKF-byggesak
  Norconsult AS
  Nordlandsforskning
  Norges Astma- og Allergiforbund
  Norges Bygg- og eiendomsforening
  Norges Byggmesterforbund
  Norges Eiendomsmeglerforbund
  Norges forskningsråd
  Norges Handelshøyskole
  Norges Hytteforbund
  Norges Ingeniørorganisasjon
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  Norges Miljøvernforbund
  Norges Naturvernforbund
  Norges Skogeierforbund
  Norges Takseringsforbund
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Norges vassdrags- og energidirektorat
  Norgips Norge AS
  Norsk Akkreditering
  Norsk Bergindustri
  Norsk Bioenergiforening
  Norsk Byggtjeneste AS
  Norsk Eiendom
  Norsk Fjernvarme
  Norsk forening mot støy
  Norsk Form
  Norsk Huseierforening
  Norsk Industri
  Norsk institutt for bioøkonomi
  Norsk institutt for by- og regionsforskning
  Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
  Norsk institutt for luftforskning
  Norsk institutt for naturforskning
  Norsk institutt for skog og landskap
  Norsk Institutt for vannforskning
  Norsk Klimaskjerm
  Norsk Laft
  Norsk olje og gass
  Norsk Polarinstitutt
  Norsk solenergiforening
  Norsk Teknologi
  Norsk Treteknisk Institutt
  Norsk Vann
  Norsk vannforening
  Norsk Varme
  Norsk varmepumpeforening
  Norsk varmeteknisk forening
  Norsk vindenergiforening
  Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
  Norske Arkitekters Landsforbund
  Norske Boligbyggelags Landsforbund
  Norske Energibrukeres forening
  Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
  Norske Landskapsarkitekters Forening
  Norske Murmestres Landsforening
  Norske Rørgrossisters forening
  Norske trevarer
  Norsus
  NOVA
  NTNU Høgskolen i Ålesund
  Nærings- og fiskeridepartementet
  Næringslivets Hovedorganisasjon
  OBOS
  Olje- og energidepartementet
  OPAK A/S
  ORAS as
  OsloMet – storbyuniversitetet
  PEAB Norge
  Rambøll
  Raunahus
  Regelrådet
  Regjeringsadvokaten
  Riksantikvaren
  Rørentreprenørene Norge
  Rådgivende ingeniørers forening
  Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
  Samferdselsdepartementet
  Selvaag Bolig AS
  SINTEF Community
  SINTEF Energiforskning
  Sivilombudsmannen
  Skanska Norge
  SMB (tidligere Bedriftsforbundet)
  Standard Norge
  Statens helsetilsyn
  Statens kartverk
  Statens strålevern
  Statens vegvesen
  Statistisk sentralbyrå
  Statkraft
  Statnett
  Statsbygg
  Statsforvalteren i Agder
  Statsforvalteren i Innlandet
  Statsforvalteren i Møre og Romsdal
  Statsforvalteren i Nordland
  Statsforvalteren i Oslo og Viken
  Statsforvalteren i Rogaland
  Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  Statsforvalteren i Trøndelag
  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  Statsforvalteren i Vestland
  Statsministerens kontor
  Statsskog
  Stein Hamre Arkitekter AS
  Stiftelsen Rogalandsforskning
  Svanemerket
  Sweco
  Sykehusbygg HF
  Sysselmannen på Svalbard
  Teknisk ukeblad
  Teknisk-naturvitenskapelig forening
  Tekniske foreningers servicekontor
  Teknologisk institutt
  Treindustrien
  Turistforeningen
  Undervisningsbygg Oslo
  Unio
  Universitetet i Agder
  Universitetet i Bergen
  Universitetet i Oslo
  Universitetet i Stavanger
  Universitetet i Sørøst-Norge
  Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)
  Utenriksdepartementet
  VA- og VVS produsentene
  Veidekke ASA
  VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
  Velux Norge AS
  Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
  Verdens naturfond
  Vestlandsforskning
  Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

  Alle kommuner og fylkeskommuner

Kommenter på høringen