Publisert 3. desember 2015

Tidligere versjon av ByggSøk legges ned

Fra nyttår legges den tidligere versjonen av ByggSøk, ebs-1997.dibk.no, ned. Denne versjonen inneholder søknader fra før 1. juli 2010. Har du byggesøknader i denne versjonen av ByggSøk, må disse avsluttes før nyttår.

Etter nyttår må det brukes blanketter for avslutning av saker som er påbegynt i det gamle systemet før 1. juli 2010.

 

Har du gamle saker du vil avslutte?

Det er mer enn 5 år siden siste, nye byggesak ble laget i dette gamle systemet, og de aller fleste sakene er forhåpentligvis ferdige. Dersom du likevel har saker i det gamle systemet som ikke er avsluttet, har du tre muligheter for avslutning:

 

1. Avslutte sakene i ebs-1997.dibk.no innen nyttår

2. Ta utskrifter fra systemet før nyttår og underskrive disse manuelt når saken er ferdig

3. Avslutte de gamle sakene ved bruk av blankettene på direktoratets nettside Det er ikke mulig å konvertere de gamle sakene til den versjonen av ByggSøk som brukes i dag.

 

Utdatert versjon

Systemet er bygget på en gammel plattform som gjør den tekniske driften utfordrende og ressurskrevende. Aktiviteten i systemet er også svært begrenset. Direktoratet for byggkvalitet har derfor besluttet å legge ned ebs-1997.dibk.no fra nyttår.

 

ByggSøk skal fortsatt brukes

Da den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2010, fikk vi en helt ny versjon av ByggSøk. Det er denne versjonen som i dag brukes til alle nye byggesaker. Fram til nå har den tidligere versjonen vært driftet parallelt, slik at gamle saker skal kunne avsluttes i henhold til det tidligere lovverket.

BESØKSADRESSER

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

POSTADRESSE
Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO 

FAKTURAADRESSE

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar
Organisasjonsnr: 974 760 223
IBAN-NR: NO3763450508979