Tar opp kampen mot useriøsitet i byggenæringen

Regjeringen vil bekjempe useriøse aktører i byggenæringen. Det er viktig for næringen og for forbrukerne.

Sist endret 07.11.2014
Opphevingen av lokal godkjenning av ansvarlige foretak skjer først 1.1.2016, Innen den tid skal andre ordninger som sikrer seriøsitet i bransjen og kvalitet i bygg, være på plass, sier statsråd Jan Tore Sanner i en pressemelding. Foto: Ilja Hendel/DiBK

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Etter krav fra ESA må vi avslutte ordningen med lokal godkjenning av foretak.

- Vi vil imidlertid vente med å avvikle denne til vi har andre tiltak på plass, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Oppheving fra 2016

Sanner har bestemt at oppheving av lokal godkjenning av ansvarlige foretak i byggesaker først vil skje 1. januar 2016.

Regjeringen mener at krav om lokal godkjenning ikke bør oppheves før man har på plass andre ordninger som sikrer at seriøsitet i bransjen og kvalitet i bygg ivaretas.

- Det er viktig at vi ikke avslutter denne ordningen før vi har en samlet tiltakspakke mot useriøse aktører på plass. Byggenæringen har selv kommet med flere forslag vi nå vurderer, sier Sanner.

Dette må ses i sammenheng med regjeringens innsats mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet, understreker Sanner.

Må ha andre tiltak på plass først

Den kommunale forhåndsgodkjenningen av foretak som gjelder i dag skal opphøre. ESA mener dette kravet er i strid med tjenestedirektivet. Derfor vil regjeringen finne andre virkemidler.

- Regjeringen mener at arbeidet mot useriøse aktører og arbeidslivskriminalitet er så viktig at vi ikke kan oppheve dagens ordning før vi har på plass andre tiltak som sikrer at seriøsitet i næringen og kvalitet i bygg ivaretas, sier Sanner.

Han mener utilstrekkelige kontrollmekanismer kan undergrave forståelsen for fri bevegelse og fri etableringsrett i EØS-området blant aktører i næringslivet og folk flest.

Byggenæringen har foreslått en rekke tiltak. Blant annet ønsker de at den sentrale godkjenningsordningen skal utvikles. Departementet vurderer nå hvordan forslagene skal følges opp, sammen med andre ansvarlige departementer.