Søkeresultat

Søk

Ditt søk etter “radon” ga 65 treff

Viser treff 1-20 av 65

 • § 13-5. Radon

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke overstige 200 Bq/m3 . Kravet til maksimal radonkonsentrasjon gjelder årsgjennomsnittet, målt i samsvar med ... strålevern.  Radon øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen er proporsjonal med radoneksponeringen uten en nedre terskelverdi. Dette betyr at all reduksjon av radonkonsentrasjon i inneluft

 • § 13-5. Radon

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK10)] Publisert onsdag 2. desember 2015
  Tilhører TEK10. Nyeste byggteknisk forskrift er TEK17

  og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3 . Radon øker risikoen for ... lungekreft. Risikoøkningen er proporsjonal med radoneksponeringen uten en nedre terskelverdi. Dette betyr at all reduksjon av radonkonsentrasjon i inneluft i ulike typer bygninger vil

 • 7. Radon

  Publisert torsdag 19. mai 2016

  Kapittel 7 omtaler kort hva radon er, gir informasjon om kravene til sikkerhet mot radon og om kartlegging av radon. ... Kapittel 7 omtaler kort hva radon er, gir informasjon om kravene til sikkerhet mot radon og om kartlegging av radon. Det gis også informasjon om hvor man kan hente nyttig informasjon ... informasjon og veiledning om temaet radon.

 • Husk radonmåling

  [Artikler] Publisert fredag 26. oktober 2012

  er det radon i inneluft som forårsaker flest tilfeller av lungekreft her i landet. Årlig regnes det med at det er ca 300 dødsfall som er knyttet til radoneksponering - det er ... årlig dør i trafikken. Radon er usynlig og luktfri gass som finnes over hele landet, men i ulike konsentrasjoner. Det er et overordnet mål at radonnivåene i våre bygg er så lave

 • 7. Radon

  Publisert torsdag 19. mai 2016

  Kapittel 7 omtaler kort kva radon er, gjev informasjon om krava til tryggleik mot radon og om kartlegging av radon. Det ... Kapittel 7 omtaler kort kva radon er, gjev informasjon om krava til tryggleik mot radon og om kartlegging av radon. Det har også informasjon om kvar ein kan hente nyttig informasjon ... informasjon og rettleiing om temaet radon.

 • 7.3. Kartlegging av radonfare

  Publisert fredag 24. juni 2016

  Norges geologiske ... for radon. Kartene er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske forhold. Dataene kan gi den enkelte kommune grunnlag for en første vurdering av radonfare ved ... arealplanlegging og miljørettet helsevern. Interaktivt kart som viser aktsomhetsområde for radon for den enkelte kommune er tilgjengeleg på NGUs hjemmeside.

 • 7.3. Kartlegging av radonfare

  Publisert fredag 24. juni 2016

  Noregs geologiske ... for radon. Karta er baserte på inneluftmålingar av radon og kunnskap om geologiske forhold. Dataa kan gje den enkelte kommunen grunnlag for ei fyrste vurdering av radonfare ved ... arealplanlegging og miljøretta helsevern.Interaktivt kart som viser aktsemdsområde for radon for den enkelte kommunen, er tilgjengeleg på NGUs hjemmeside.

 • 7.2. Sikkerhet mot radon

  Publisert fredag 24. juni 2016

  Byggteknisk forskrift (TEK10) § 13-5 om radon stiller krav til bygnings­messig prosjektering og utførelse i forhold til radonkonsentrasjon i inneluften. Det følger av § 13-5 første ... prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømningen av radon fra grunn begrenses. Årsgjennomsnittet for radonkonsentrasjonen i inneluft skal ikke overstige

 • 7.1. Om radon

  Publisert fredag 24. juni 2016

  Radon er en usynlig og luktfri gass og der det er radon i inneluften øker risikoen for lungekreft. Radongassen stammer fra uran som finnes i berggrunn og jordsmonn. Bygge­grunnen ... viktigste radonkilden for bygninger i Norge. Den høyeste risikoen er knyttet til alunskifer og alunskiferrik jord. Lokale grunnforhold er derfor avgjørende for mengden radon som kan

 • 7.1. Om radon

  Publisert fredag 24. juni 2016

  Radon er ein usynleg og luktfri gass, og der det er radon i innelufta, aukar risikoen for lungekreft. Radongassen stammar frå uran som finst i berggrunn og jordsmonn. Byggjegrunnen ... viktigaste radonkjelda for bygningar i Noreg. Den høgaste risikoen er knytt til alunskifer og alunskiferrik jord. Lokale grunnforhold er derfor avgjerande for mengda radon som kan

 • Tilsyn med radonmembran

  Publisert fredag 16. oktober 2015

  leverandører og importører av radonmembran har tilstrekkelig dokumentasjon på produktet de omsetter, viser resultatene av en tilsynskampanje i radonmembranmarkedet. Direktoratet for byggkvalitet ... forskrift (TEK10) stiller krav om radonsperre i grunnen. Det finnes i dag ingen harmonisert produktstandard for membraner som dekker egenskapen radonmotstand. Det betyr i praksis at produsenten

 • 7.2. Tryggleik mot radon

  Publisert fredag 24. juni 2016

  Byggteknisk forskrift (TEK10) § 13-5 om radon stiller krav til bygningsmessig prosjektering og utføring i forhold til radonkonsentrasjon i innelufta. Det følgjer av § 13-5 fyrste ... prosjekterast og utførast med radonførebyggjande tiltak slik at ein avgrensar innstrøyminga av radon frå grunn. Årsgjennomsnittet for radonkonsentrasjonen i inneluft skal ikkje overstige

 • Lavere radonnivåer i nye boliger

  Publisert mandag 20. februar 2017

  En landsomfattende kartlegging av radonnivået utført av Statens strålevern, viser at nye boliger har mye lavere radonnivåer enn tidligere. Hovedårsaken er at byggeregelverket i ... forebygges mot radon i alle nye bygg. Kartleggingen er gjort i et tilfeldig utvalg nye boliger. Hensikten har vært å se effekten av kravene til radonforebygging som kom i 2010

 • Etterlyser mer handling mot radon

  [Artikler] Publisert onsdag 10. april 2013

  Norske myndigheter ønsker økt oppmerksomhet om konkrete tiltak for å redusere høye radonnivåer i boliger og bygg. Nå skal saken drøftes på internasjonalt nivå. Norge er sammen med ... Sverige og Finland blant de land i verden med de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluft. På en internasjonal konferanse om radon i Paris denne uken setter norske myndigheter fokus

 • 7.4. Sikringstiltak

  Publisert fredag 24. juni 2016

  Tiltak mot radon frå grunnen kan delast i tre hovudgrupper: tetting av konstruksjonen mot grunnen forbetring av ventilasjon i bygning ventilering av grunnen/trykkendring Nye bygningar ... bygningar både utførast med radonsperre mot grunnen og leggjast til rette for eigna tiltak i byggjegrunn som kan aktiverast når radonkonsentrasjonen i inneluft overstig 100 Bq/m3

 • 7.4. Sikringstiltak

  Publisert fredag 24. juni 2016

  Tiltak mot radon fra grunnen kan deles i tre hovedgrupper: tetting av konstruksjonen mot grunnen forbedring av ventilasjon i bygning ventilering av grunnen/trykkendring Nye bygninger ... alle bygninger både utføres med radonsperre mot grunnen og tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i inneluft overstiger 100 Bq/m3

 • Aktuelle nettsteder

  Publisert torsdag 27. oktober 2011

  Flere nettsteder har informasjon om inneklima: Barns kjemiske hverdag (Miljødirektoratet) El-overfølsomhet: Allergiviten - Astma- og allergiforbundet Anbefalte faglige normer for inneklima. Rapport 2013:7: Folkehelseinstituttet ... t Inneklima (Folkehelseinstituttet) Norsk forum for bedre innemiljø for barn (NFBIB) Radon (Staten strålevern)

 • 9.1. Utgreiings- og dokumentasjonsplikt ved byggjesøknad

  [Temaveiledninger] Publisert fredag 24. juni 2016

  uavhengig kontroll av prosjekteringa i forhold til pbl. § 28-1. Radon skil seg ut i forhold til dei andre naturfarane. Radon skal varetakast i prosjektering og utføring for alle bygningar ... skjer i eit område med særskilt radonfare. Dokumentasjon for radon skal ikkje sendast inn som ein del av søknaden. Sjå meir om radon i kapittel 7. Radon i denne rettleiinga.

 • Vedlegg V Produktspesifikke sjekklister

  Publisert torsdag 19. mai 2016

  Det er utarbeidet sjekklister for følgende produkter: Prefabrikkerte byggmoduler i tre Prefabrikkerte byggmoduler i stål Prefabrikkerte baderomsmoduler ... Prefabrikkerte byggmoduler i stål Prefabrikkerte baderomsmoduler Vinduer Påhengsfasader Radonmembraner Veggelementer i betong Hulldekkelementer Prefabrikkerte stålkonstruksjoner Trapper

 • 9.1. Utrednings- og dokumentasjonsplikt ved byggesøknad

  [Temaveiledninger] Publisert fredag 24. juni 2016

  uavhengig kontroll av prosjekteringen i forhold til pbl. § 28-1. Radon skiller seg ut i forhold til de andre naturfarene. Radon skal ivaretas i prosjektering og utførelse for alle bygninger ... utbyggingen skjer i et område med særskilt radonfare. Dokumentasjon for radon sendes ikke inn som en del av søknaden. Se mer om radon i kapittel 7. Radon i denne veiledningen.