Forslag til forenklinger - eksisterende bygg

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender direktoratet ut forslag til endringer i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift på høring.

Sist endret 25.02.2015

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Det foreslås endringer som i hovedsak berører boliger.

Målet med endringene er forenkling av byggereglene for eksisterende byggverk. Bakgrunnen er regjeringens ønske om å skape en enklere hverdag for folk flest.

Det foreslås følgende endringer:

  • Presisering av søknadsplikten for ny boenhet, tydeliggjøring av begrepet "boenhet"
  • Utvidelse av unntak fra krav om bruk av ansvarlige foretak
  • Forenkling av tekniske krav ved bruksendring i eksisterende boenhet
  • Forenkling av sikkerhetskrav ved arbeider på eksisterende bygg i fareområder

Vi viser til høringsnotatet for redegjørelse av endringsforslagene. 

Les også:

Svar på høringen

Høringsfristen har utløpt