Direktoratet for byggkvalitet

Vår oppgave er å bidra til gode bygg for et godt samfunn.

Publisert 15. september 2016

Spørsmål om regelverket?

Vi svarer på spørsmål om byggeregler, ordningen sentral godkjenning og ByggSøk. Har du spørsmål om en konkret byggesak, må du kontakte kommunen. Trenger du hjelp til å velge tekniske løsninger bør du kontakte en bygningsteknisk konsulent, arkitekt eller ingeniørkontor.