Kommunens saksbehandling

Regelverk, verktøy og maler til bruk i byggesaksbehandlingen og ved tilsyn.

Byggesaksforskriften

Byggesaksforskriften med veiledning.

Midlertidig forskrift

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien

Endringer i en bestemmelse?

Endringer i regelverket finner du under hvert kapittel i veiledningen til forskriftene.

Byggesaksblanketter

Hvis du vil sende søknaden manuelt, kan du fortsatt gjøre det. Her finner du alle blanketter og skjemaer til manuell utfylling av byggesøknader.

God byggeskikk i bygde omgivelser