Digital byggesøknad

Digitale søknadsløsninger gjør det raskere og enklere å lage komplette byggesøknader.

Publisert 15. oktober 2019

ByggSøk

Lag og lever byggesøknaden på nett.

Brukerstøtte for ByggSøk

Brukerstøtte ByggSøk holder åpent alle hverdager kl 9-15.

Du treffer oss på telefon 22 47 56 00 eller e-post byggsok@dibk.no.

Byggesaksblanketter

Her finner du alle blanketter og skjemaer til manuell utfylling av byggesøknader.

Spørsmål og svar om å opprette søknader

 • Hvorfor får jeg ikke tilgang til å opprette nye saker etter innlogging?

  Du er antakeligvis logget inn med brukernavn/passord for å signere søknad. For å registrere nye saker må du logge deg inn med brukernavn/passord for å utarbeide søknad (tilsendt per e-post).

 • Jeg skal søke om igangsettingstillatelse/midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, men får ikke angitt kommunen søknaden skal sendes til.

  ByggSøk er basert på gjenbruk av informasjon. ByggSøk må derfor brukes helt fra starten i et byggeprosjekt. Ved søknad om igangsettingstillatelse gjenbrukes søknad fra rammesøknad og ved anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse gjenbrukes igangsettingssøknaden (IG/Ett trinns-søknad/Søknad om mindre tiltak).

 • Kan jeg benytte ByggSøk som privatperson?

  Ja, alle kan benytte ByggSøk til utfylling av søknad om tiltak uten ansvarsrett som kan benyttes til mindre byggearbeider. Se veiledningen til byggesaksforskriften om mindre byggearbeider.

 • Mitt brukernavn og passord fungerer ikke. Hva er galt?

  Det kreves egne brukernavn/passord for både driftsserver og kursserver. Kursserveren er beregnet på kommuner som vil teste løsningen i sin kommune og til opplæring av ansatte. For å få tilgang til begge, må du derfor registrere deg som "Ny bruker" begge steder. Husk at det skilles mellom små og store bokstaver i brukernavn/passord.

Alle spørsmål og svar om ByggSøk