Digital byggesøknad

Digitale søknadsløsninger gjør det raskere og enklere å lage komplette byggesøknader.

ByggSøk

Lag og lever byggesøknaden på nett.

Brukerstøtte for ByggSøk

Brukerstøtte ByggSøk holder åpent alle hverdager kl 9-15.

Du treffer oss på telefon 22 47 56 00 eller e-post byggsok@dibk.no.