Sentral godkjenning for ansvarsrett

Med sentral godkjenning viser du at foretaket oppfyller kravene i byggesaksforskriften til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet.

Publisert 8. februar 2019

Søk om sentral godkjenning

Skal du søke om sentral godkjenning, endre eller fornye godkjenningen? 

Dette er sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en frivillig ordning som viser at et foretak oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet. Foretaket søker sentral godkjenning for ulike godkjenningsområder, inndelt etter funksjon, fagområde og tiltaksklasse.

Les mer om hva sentral godkjenning er.