Årsrapporter

Årsrapporten gir et bilde av arbeidet som er gjort for å bidra til gode bygg for et godt samfunn.

Sist endret 30.04.2018
Holmen svømmehall
Holmen svømmehall pryder forsiden av DiBKs årsrapport for 2017. Foto: Futurebuilt. Arkitekt: ARKíS arkitektar.

I rapporten for 2017 finner du: 

  • Introduksjon til virksomheten
  • Leders beretning
  • Årets aktiviteter og resultater
  • Styring og kontroll i virksomheten
  • Vurdering av framtidsutsikter
  • Årsregnskap