Årsrapporter

Årsrapporten gir et bilde av arbeidet som er gjort for å bidra til gode bygg for et godt samfunn.

Sist endret 30.12.2011

I rapporten for 2016 finner du: 

 

  • Introduksjon til virksomheten
  • Leders beretning
  • Årets aktiviteter og resultater
  • Styring og kontroll i virksomheten
  • Vurdering av framtidsutsikter
  • Årsregnskap