Årsrapporter

Årsrapporten gir et bilde av arbeidet som er gjort for å bidra til gode bygg for et godt samfunn.

Sist endret 06.05.2019
Ulstein Arena vant Statens pris for byggkvalitet i 2018.
Ulstein Arena pryder forsiden av DiBKs årsrapport for 2018. Foto: Per Eide Studio. Arkitekt: Lund+Slaatto arkitekter.

I rapporten for 2018 finner du: 

  • Introduksjon til virksomheten
  • Leders beretning
  • Årets aktiviteter og resultater
  • Styring og kontroll i virksomheten
  • Vurdering av framtidsutsikter
  • Årsregnskap