Årsrapporter

Årsrapporten gir et bilde av arbeidet som er gjort for å bidra til gode bygg for et godt samfunn.

Sist endret 04.05.2020
Ulstein Arena vant Statens pris for byggkvalitet i 2018.
Nye Ålgård sentrum, som vant Statens pris for byggkvalitet i 2019, pryder forsiden av DiBKs årsrapport for 2019. Foto: Jiri Havran

I rapporten for 2019 finner du: 

  • Leders beretning
  • Introduksjon til virksomheten
  • Årets aktiviteter og resultater
  • Styring og kontroll i virksomheten
  • Vurdering av framtidsutsikter
  • Årsregnskap