Arrangementer i regi av Direktoratet for byggkvalitet

28.08.2022

Publisert 16.06.2022
Nordisk vannskadeseminar er en møteplass for nettverksbygging og kunnskapsoverføring rettet mot arkitekter, byggherrer, rådgivere, entreprenører, forsikring, saneringsfirma, leverandører og alle andre som kommer i kontakt med vannskader i bygg.

07.11.2022

Publisert 16.06.2022
Tilsynsdagen 2022 arrangeres på Gardermoen 7. juni.

08.11.2022

Publisert 16.06.2022
Velkommen til fagdager 8. og 9. november på Gardemoen. Se programmet og meld deg på her.