Arrangementer i regi av Direktoratet for byggkvalitet

02.03.2021

Publisert 23.02.2021
Denne våren har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utarbeide en veileder for ombruk av byggevarer. Vi ønsker derfor å invitere til to åpne innspillsmøter med bransjen.

09.03.2021

Publisert 23.02.2021
Denne våren har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utarbeide en veileder for ombruk av byggevarer. Vi ønsker derfor å invitere til to åpne innspillsmøter med bransjen.

16.03.2021

Publisert 26.01.2021
Fra neste år blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming og tørking på byggeplasser. I mars arrangerer Miljødirektoratet et informasjonsmøte om endringene som kommer.