Arrangementer i regi av Direktoratet for byggkvalitet

30.09.2021

Publisert 30.08.2021
Statistikken viser at vannskadene fortsetter å øke i Norge tross mer moderne bygg, bedre produkter og mer kunnskap. Hva skal rørbransjen gjøre? Delta på seminar om vannskader og vannlekkasjer fra rørinstallasjoner i bygg.

30.09.2021

Publisert 01.06.2021
30. september deles Statens pris for byggkvalitet ut på Byggkvalitetsdagen.

05.10.2021

Publisert 09.09.2021
Hvilke regler gjelder for gjennomføringsplan i byggesaker? Lurer du på hva gjennomføringsplanen skal inneholde i de forskjellige søknadstrinnene i byggesaken, eller hva som er hensikten med en gjennomføringsplan?

28.10.2021

Publisert 30.08.2021
Statistikken viser at vannskadene fortsetter å øke i Norge tross mer moderne bygg, bedre produkter og mer kunnskap. Hva skal rørbransjen gjøre? Delta på seminar om vannskader og vannlekkasjer fra rørinstallasjoner i bygg.

08.11.2021

Publisert 09.09.2021
Tilsynsdagen arrangeres 8. november. Her kan du lese det foreløpige programmet og melde deg på den digitale fagdagen om tilsyn.

09.11.2021

Publisert 26.08.2021
9.– 11. november arrangerer vi Byggesaksdagene 2021. Arrangementet blir digitalt i år også, og varer over tre halve dager.