Arrangementer i regi av Direktoratet for byggkvalitet

26.01.2022

Publisert 13.01.2022
Trapp er det temaet Direktoratet for byggkvalitet får flest spørsmål om i byggteknisk forskrift. Vi har derfor utviklet et nytt digitalt verktøy som skal gjøre det enklere å prosjektere trapp.