Arrangementer i regi av Direktoratet for byggkvalitet

02.09.2020

Publisert 06.03.2020
2. september deles Statens pris for byggkvalitet ut på Byggkvalitetsdagen.

02.11.2020

Publisert 23.01.2020
Tilsynsdagen arrangeres på Gardermoen 2. november.

03.11.2020

Publisert 23.01.2020
Byggesaksdagene arrangeres på Gardermoen 3. og 4. november.