Arrangementer i regi av Direktoratet for byggkvalitet

21.09.2019

Publisert 11.09.2019
I løpet av helgen 21.–22. september åpnes om lag 100 spesielle byggverk i Oslo og Akershus.

23.09.2019

Publisert 13.08.2019
Praktisering av kravene til kontroll for konstruksjonssikkerhet varierer og kan bidra til usikkerhet om hva som faktisk kreves. Kurset, som Standard Norge arrangerer, gir deg bedre kjennskap til hvordan kontroll etter NS-EN 1990+NA kan utføres.

25.09.2019

Publisert 19.03.2019
Prisen deles ut på Byggkvalitetsdagen 25. september 2019.

04.11.2019

Publisert 19.03.2019
Tilsynsdagen arrangeres på Gardermoen 4. november. Konferansen er fulltegnet.

05.11.2019

Publisert 31.01.2019
I 2019 arrangeres Byggesaksdagene 5. og 6. november på Thon Hotel Oslo Airport.

06.11.2019

Publisert 28.08.2019
The first Nordic conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings is taking place i Trondheim 6 - 7 November.

Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
Organisasjonsnr: 974 760 223
IBAN-NR: NO3763450508979