Brød & Miljø: Arealeffektivisering som klimagassreduserende tiltak

Kan arealeffektivisering være et effektivt tiltak for å bidra til klimagassreduksjon - og i så fall hvilke utfordringer og dilemmaer risikere man å komme opp i knyttet til arbeidsmiljø og helse? Er det et uløselig dilemma eller et godt svar for fremtiden?

Sist endret 28.08.2019
Norsk Helsearkiv på Tynset. Foto: Statsbygg/Trond Isaksen, Lusparken arkitekter

Kjernefunksjonene i nybygget ble samlet og effektivisert slik at bygget kunne bli mindre. I tillegg har prosjektet valgt materialer med lave klimagassutslipp, som lavkarbonbetong og trekonstruksjoner. Bygget har redusert energibruk i drift blant annet ved å bruke overskuddsvarme til oppvarming av bygget. Eksponert massivtre bidrar til magasinering av varme i bygningskroppen.

Brød & Miljø vil denne gangen belyse hvordan klimagassreduksjonene er realisert, med vekt på hvordan arealeffektivisering bidro til dette, og hvilke grep som er gjort på materialbruk og energi. Samtidig vil vi gå inn i dilemmaene rundt dette – hva oppnår vi ved å inkludere effekter av arealeffektivisering i klimagassreduksjonene? Hvilke utfordringer kan det gi – kan det utfordre hensyn til byggets funksjoner og hensynet til rasjonell drift av bygningen?

Norsk Helsearkiv er tegnet av Lusparken arkitekter.
Les mer om prosjektet på byggalliansen.no

Brød & Miljø 11. september er utviklet i samarbeid med Statsbygg.

Program

08:00 Frokost

08:30
Velkommen
Perann Sylvia Stokke, prosjektleder NAL

08:35
Norsk Helsearkiv på Tynset. Om prosjektet
prosjektsjef Vibeke Norum, Statsbygg

08:45
Om miljø, kontrakt og anskaffelsen
Senioringeniør Hanne Gro Korsvold, Statsbygg

09:05
Om klimagassregnskapet og spesielt fokus på arealeffektivisering
Miljørådgiver Eirik Degenes Neerland, Hent Entreprenør

09:20
Hvordan oppleves det arealeffektiviserte bygget for brukerne av bygget
Glenn Hornset, seniorrådgiver ved Norsk Helsearkiv, Tynset

09:35
Hvilke implikasjoner kan denne kravstillingen og arbeidsmåten gi for kommende prosjekter? Problematisering av arealeffektivisering og motforestillinger.
Foredragsholder kommer

09:50
Spørsmål

10:00
Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Bygg21. 

 

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 11. september kl. 8 - 10  

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Påmelding innen 10. september (møtet er gratis)

Frokostmøtet kan følges via direktestrømming på nettsiden til NAL (se påmeldingslenken).