Brød & Miljø: Gode byggeprosesser - en forutsetning for bærekraft og kvalitet

Bygg21 kan gjennom evalueringsverktøyet CII 10-10 dokumentere at god samhandling og tidlig involvering gjennom byggeprosessen er en forutsetning for god bærekraft, høy kvalitet og budsjett i balanse. Snøhettas Powerhouse-modell viser det samme.

Sist endret 08.05.2019
Illustrasjon: Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole. Arkitekt Snøhetta Oslo AS.
Illustrasjon: Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole. Arkitekt Snøhetta Oslo AS. Foto: Robin Hayes

Powerhouse Montessori skole i Drøbak er det første ferdigstilte nybygget som er prosjektert i henhold til den workshop-baserte prosessmodellen som ligger til grunn i Powerhouse. Denne innebærer involvering og likestilling av alle fag fra oppstart av prosjekteringen, samt tett involvering av bruker gjennom hele prosessen.

Grunntanken er at «form følger miljø», en ambisjon som er avhengig av en stor grad av tverrfaglighet. Arkitekturen er utformet med henblikk på å minimere energibehovet til bygging, materialer, drift og avhending. Effektiv utnyttelse av de naturgitte forholdene på tomten; solforhold, dagslys, bergvarme, samt strenge krav til lav bundet energi i alle materialer, er grunnleggende formgivende premisser.

Skolebygget er tenkt som en holdningsskapende ramme om ungdommenes hverdag, ved å bidra til en større miljøbevissthet både i forhold til at energikonseptet kan leses i arkitekturen og nærheten til naturen er vektlagt og tydeliggjort.

For å oppnå Powerhouse-definisjonen kreves integrerte, helhetlige løsninger og tverrfaglig samhandling gjennom hele prosessen. Det er vesentlig at løsningene tilpasses presist brukers behov for å unngå unødvendig energibruk i bygget.

(Kilde: Veileder for kandidater til Bygg21s hammer og Gullhammeren 2018.)

Program

Kl. 08.00-08.20
Frokost

Kl. 08.20-08.30
Velkommen
Reidun Granberg, prosjektleder, NAL, Tor Børre Mosland, Tekna og møteleder Jon Gangdal, Bygg21

Kl. 08.30-08.45
God samhandling og økt kvalitet
Evaluering av mer enn 100 bygg- og anleggsprosjekter med verktøyet CII 10-10 dokumenterer at prosjekter som opplevde god samhandling også oppnådde vesentlig økt kvalitet.
Haavard Haaskjold, stipendiat NTNU

Kl. 08.45-09.35
Powerhouse-modellen – en bærekraftig samspillsprosess
Den workshop-baserte prosessmodellen som ligger til grunn for Powerhouse innebærer involvering og likestilling av alle fag fra oppstart av prosjektering, og tett involvering av bruker underveis. På dette møtet får du vite hvordan Snøhetta og Skanska planla og bygget Powerhouse Montessori skole i Drøbak – med meget gode resultater.
Seniorarkitekt Ellen Heier, Snøhetta og rådgiver Energi, Maria Myrup, Skanska Teknikk

Kl. 09.40-10.00
Samtale og erfaringsutveksling
Jon Gangdal

Kl. 10.00
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Frokostmøtet er utviklet i samarbeid med Bygg21 og Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/Nito).

Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Bygg21. 

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 15. mai kl. 8 - 10  

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Påmelding innen 14. mai (møtet er gratis)

Frokostmøtet kan følges via direktestrømming på nettsiden til NAL (se påmeldingslenken).