Brød & Miljø: Klimarisiko

Hvordan skal bygg- og anleggsbransjen håndtere klimarisiko?

Sist endret 14.11.2019

Klimaendringene er ikke bare våtere og villere vær, men også en mye større risiko for stormflo, flom, jordskred og ekstremvær. Hvordan skal bygg og anleggsbransjen møte dette? Hvilke krav skal stilles til nybygg? Og hvilken kompetanse kreves?

Program

08:00 Frokost

08:30
Velkommen
v/ Reidun Granberg, prosjektleder, NAL

08:35
Tåler bygget ditt å stå ute?
v/ Hans Olav Hygen, Meteorologisk institutt

09.00
Hva er egentlig klimarisiko?
v/ Anders Bjartnes, Klimastiftelsen

09.20
Hvordan møter byggherre klimarisiko?
v/ Jonas Vevatne, Statsbygg

09.40
Hvordan møter prosjekterende klimarisiko?
v/ Asplan Viak

10.00
Oppsummering/avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Bygg21.

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 4. mars kl. 08–10

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Påmelding innen 3. mars (møtet er gratis)

Frokostmøtet kan følges via direktestrømming på nettsiden til NAL (se påmeldingslenken).