Brød & Miljø: Holmen svømmehall

På Brød & Miljø 12. oktober presenteres Holmen svømmehall i Asker. Hallen er et av Norges mest energieffektive svømmeanlegg.

Sist endret 29.08.2017
Holmen svømmehall
Holmen svømmehall Foto: Asker kommune

Holmen-området i Asker skal videreutvikles som lokalsenter. I dette området bygger Asker kommune en av Norges første passivhussvømmehaller. Holmen svømmehall er et av forbildeprosjektene i FutureBuilt.

Det har vært et mål at Holmen svømmehall skal inngå som en naturlig del av området. Konseptet er utarbeidet fra idéen om å aktivere taket og arealet omkring bygningen til grønne oppholdsarealer.

Hallen er ledende innen energisparende teknologi og er en av landets mest energieffektive svømmehaller. Energitiltakene omfatter til sammen 650 m2 med solceller på tak og sydvegg, cirka 1000 m2 med solfangere under parkeringsplassen, 15 geobrønner, gjenvinning av varme fra gråvann og varmegjenvinning fra ventilasjonssystemet. Prosjektet har også et nytt system for overvåkning, styring og automatisk drift av de tekniske anleggene som skal muliggjøre rask avdekking av feil og bidra til enkel og energieffektiv drift av svømmehallen.

 

Program

08.00: Frokost
08.30:Velkommen v/ NAL og FutureBuilt

08.35: Asker kommunes miljøsatsning
v/ Elisabeth Kolrud, Miljørådgiver, Prosjekt og Utbygging, Asker kommune

08.55: Holmen svømmehall - framtidens svømmeanlegg i Asker
v/ Kenneth Olafsen, prosjektleder, OP-AS

09.15: Arkitektonisk konsept
v/ Aðalsteinn Snorrason, ARKÍS arkitektar

09.35 Solcelleanlegget - tekniske løsninger
v/ Per Urdahl, daglig leder, Solel AS

09.45 Spørsmål

10.00 Slutt

Møteleder: Ulla Hahn, FutureBuilt

Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), Bygg21 og Husbanken.

Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding.

Brød & Miljø blir direktestrømmet, og lenke blir lagt ut i forkant av møtet. Opptak publiseres i etterkant. Her er det ikke nødvendig med påmelding.

Praktisk informasjon

Tid: Torsdag 12. oktober kl. 8 - 10

Sted: Arkitektenes hus, Josefines gate 34, Oslo

Påmelding innen 11. oktober (møtet er gratis)

Frokostmøtet kan følges via direktestrømming på nettsiden til NAL (se påmeldingslenken) og opptak blir tilgjengelig i etterkant.