Brød & Miljø: Ombruk

Direktoratet for byggkvalitet har i 2019 fått gjennomført prosjektet «Forsvarlig ombruk» som ser på hvordan industriell ombruk av byggevarer kan gjennomføres. Hva er potensialet og hva er utfordringene?

Sist endret 14.11.2019

På Brød & Miljø 4. desember vil vi presentere regelverket, resultater fra prosjektet «Forsvarlig ombruk» og eksempel på et byggeprosjekt som vil ombruke materialer, og hvilke utfordringer prosjektet har stått overfor.

Vi vil også se på regelverket knyttet til ombruk: byggevareforordningen, byggevareforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17).

Beregninger viser at rundt 40 prosent av alt avfall i verden kommer fra byggenæringen. I 2017 gikk 34 prosent av byggavfallet i Norge til materialgjenvinning mens 29 prosent gikk til energiutnyttelse ved forbrenning og 36 prosent gikk til deponi. Lite eller ingenting blir ombrukt.

For å møte europeiske klimamål er byggenæringen nødt til å gjøre umiddelbare tiltak og innrette seg for sirkulær økonomi. Ombruk gir umiddelbare positive resultater, i form av begrenset råvareuttak, bedre ressursutnyttelse og lavere klimagassutslipp, men det er i dag flere hindringer.

Brød & Miljø 4. desember er utviklet i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet.

Program

08:00 Frokost

08:30
Velkommen
v/ Reidun Granberg, prosjektleder, NAL

08:35
Hva er det med ombruk – gjennomgang av regelverket
Ingunn Marton, senioringeniør, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

08:55
Forsvarlig ombruk – resultater fra prosjektet
Prosjektet gjennomføres for DiBK, og teamet består av Resirqel, Sola, Skanska, og Midtstøl
v/ Lasse Kilvær og Olav Sunde, Resirqel

09:25
Eksempel på ombruk: Riveprosessen i Regjeringskvartalet og ombruk av hulldekkelementer.
Status for prosjektet. Formål.
Marit Thyholt, sjefsrådgiver Skanska AS

09:50
Spørsmål

10:00
Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Bygg21.

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 4. desember kl. 08–10

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Påmelding innen 3. desember (møtet er gratis)

Frokostmøtet kan følges via direktestrømming på nettsiden til NAL (se påmeldingslenken).