Bygg og Bevartreff 2018

Under årets Bygg og Bevartreff har du muligheten til å høre foredraget "Jobb uten gift", få vite mer om ressursbruk i tradisjonelt byggeri og ikke minst få vite hvem som vinner den gjeve Bygg og Bevarprisen.

Sist endret 29.11.2018

Den 7. desember arrangerer Bygg og Bevar årets Bygg og Bevartreff. Der kan du blant annet høre foredraget "Jobb uten gift" med den erfarne byggmesteren Christian Weltz. 

Foredraget er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet i samarbeid med Miljødirektoratet, Byggmesterforbundet, Byggevarehandelen og Bygg og Bevar. I foredraget kommer vi med råd om hvordan håndverkere kan unngå produkter som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer og hva det er mulig å velge i stedet. 

Mer informasjon og påmelding finner du her

På programmet står også konservator Anne Milnes har lenge vært opptatt av dette temaet. Hun vil blant annet snakke om hvordan vi kan beskytte oss og hvordan noen av stoffene vi bruker kan erstattes med mindre skadelige.

Arnstein Brekke fra bygningsvernprosjektet gir deg et grønt tilbakeblikk på ressursbruken i tradisjonelt byggeri, på materialvalg, prioriteringer og ombruk.

Bygg og bevar vil også dele ut den tradisjonsrike Bygg- og Bevarprisen. Bygg og Bevar-prisen har vært delt ut hvert år siden 2012, og er den eneste prisen i Norge som deles ut til håndverkere og bygningsvern-bedrifter. Gjennom Bygg og Bevar-prisen hedres de som utmerker seg innen utførelse og formidling, og på denne måten bidrar til å løfte restaureringsmarkedet!

Praktisk informasjon

7. desember 11.00 - 18.00
Litteraturhuset i Oslo

Mer informasjon og påmelding