Bygg Reis Deg: Praktisk verktøy for prosjekterende

Direktoratet for byggkvalitet arrangerer flere seminarer på årets Bygg Reis Deg-messe. Du treffer oss også på stand i hall E.

Publisert 24.08.2017

Hvordan kan du prosjektere for fleksible behov og god brukskvalitet med TEK17? Introduksjon av praktisk verktøy for prosjekterende.

På nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet finner du prosjekteringsverktøy for tilgjengelig bolig og publikumsbygg.

Verktøyet kan benyttes av prosjekterende i både offentlig og privat virksomhet.

Prosjekteringsverktøyet tar utgangspunktet i byggteknisk forskrift (TEK17) med utdrag fra tilhørende veiledning, men har også anbefalte tilleggsytelser som går utover minstekravet i teknisk forskrift.

Målgruppe: Prosjekterende

Praktisk informasjon

Tid: Torsdag 19. oktober kl. 13-14

Sted: Sal nr 2, hall E

Bygg Reis Deg 2017

Bygg Reis Deg arrangeres 18. - 21. oktober på Norges Varemesse på Lillestrøm.

Hent adgangskort på denne lenken.

Bruk koden UwJCpX