Byggkvalitetsdagen med utdeling av Statens pris for byggkvalitet

30. september deles Statens pris for byggkvalitet ut på Byggkvalitetsdagen.

Sist endret 01.06.2021

Hold av datoen! Program for dagen kommer.