Hvilke råd bør vi gi den som skal pusse opp slik at byggkvaliteten på boligen heves?

Direktoratet for byggkvalitet skal utarbeide gode råd til boligeiere som skal pusse opp. Vi inviterer derfor til dialogmøte for å få innspill til oppussingsrådene som også kan bidra til å heve byggkvaliteten.

Sist endret 29.05.2019

Det skal være enklere for boligeiere å ta valg som gir bedre byggkvalitet når de vedlikeholder, pusser opp eller bygger om. På dialogmøtet vil vi legge spesiell vekt på områdene energi og miljø, klimatilpasning og tilgjengelighet i eldre boliger. 

Rådene skal være allmenne og gi føringer for hva som er smart og realistisk å gjennomføre ved oppussing. Vi ønsker innspill på hvilke råd vi bør gi og hvordan disse kan formidles.

Etter innspill fra dialogmøtet vil vi bearbeide rådene og senere vurdere å utlyse en idékonkurranse for hvordan vi best kan nå ut med rådene til boligeiere via andre kanaler.

Program

  • Registrering og kaffe
  • Velkommen og mål for dagen
  • Strategi for bedre byggkvalitet i eksisterende boliger 2019-2023
  • Hva er gode råd for de som skal pusse opp?
  • Hvordan gå frem for å formidle rådene på en hensiktsmessig måte?
  • Innspill og diskusjon

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 19. juni kl. 12.30-15.30
Sted: DiBKs lokaler, Mariboes gate 13, Oslo