Dialogmøte om digitalisering på planområdet

Direktoratet for byggkvalitet inviterer IKT-leverandører til dialogmøte om digitalisering på planområdet og behovet for nye IKT-verktøy som støtter denne nye satsningen.

Sist endret 16.11.2020

Direktoratet har ansvar for å gjennomføre tre pilotprosjekter knyttet til krisepakke 3 i forbindelse med koronapandemien. Pilotprosjektene skal bidra til raskere og mer digitale plan- og byggesaksprosesser.

Prosjektene skal gjennomføres innen 2021 og benytte ledig kapasitet og kompetanse i byggenæringen, særlig innenfor prosjekteringsfagene. 

Se mer om pilotprosjektene i dette blogginnlegget på digidir.no

Mandag 23. november kl. 12 – 13.30 inviterer vi IKT-leverandører som leverer tjenester til samfunnsplanleggere til dialogmøte om pilotprosjektet Fellestjenester Plan.

Vi ønsker å informere om prosjektet og hvilket markedspotensial vi tror denne nye satsningen kan skape for næringslivet. Vi håper også å få gode råd for videre prioriteringer i arbeidet fra dere som deltar.

Agenda

 1. Innledning
 2. Presentasjon av prosjektet
 3. Demonstrasjon av validator i Altinns testmiljø
 4. Diskusjon
  1. Hvordan sikre et velfungerende marked?
  2. Hva er potensialet for gevinster?
  3. Hva er viktig for å unngå merarbeid for forslagsstillere og plankonsulenter?
  4. Hva ser dere som de største utfordringene?
  5. Hvilke andre tjenester enn validering av planforslag er hensiktsmessig at Fellestjenester Plan tilbyr?

På neste møte fokuserer vi mer på det tekniske i løsningen, som krav til innsending av reguleringsplanforslag, krav til mottak av resultatene av valideringene og API for dette. 

Om Fellestjenester Plan

I dag har plandata ofte ikke tilstrekkelig kvalitet, og tilbys heller ikke i en form som støtter bruk i digitale verktøy. Pilotprosjektet har som formål å tilrettelegge for automatisk kontroll av reguleringsplanforslag før innsending til kommunene, etter modell av Fellestjenester BYGG.

Fellestjenester BYGG er en verktøykasse for tjenesteleverandører i ikt-bransjen som ønsker å utvikle kommersielle søknadsløsninger for byggesøknader for både profesjonelle aktører og publikum. Det blir nå utviklet en tilsvarende tjenesteplattform på planområdet som kan benyttes av kommersielle tjenesteleverandører på planområdet. Kjernefunksjonalitet i Fellestjenester Plan vil være en valideringstjeneste plandata det vil si både kart, planbestemmelser og planbeskrivelse.

Praktisk informasjon

Tid: Mandag 23. november kl. 12 – 13.30

Sted: Teams

Meld deg på ved å sende en e-post til kaw@dibk.no. Vi sender deg deretter innkalling til møtet på Teams.