Digital byggesak fra start til mål

De første tjenestene på Fellestjenester BYGG, Direktoratet for byggkvalitets digitale regelverksplattform, er nå i drift. Ballen har begynt å rulle, og denne våren skjer det mye innen digitalisering av byggesak.

Sist endret 12.01.2018

Kom på frokostseminar 25.januar og hør om erfaringene fra Oslo kommune som nå tilbyr heldigital søknadsløsning, vær med på lansering av DiBKs nye veiviser for å erklære ansvar i en byggesak og hør om Kongsberg kommunes erfaringer med å være pilotkommune for Evrys løsning for digital byggesaksbehandling.

Program

kl. 08:00: Frokost og mingling

kl. 08:30: Velkommen

kl. 08:35: Heldigital søknadsprosess i Oslo kommune
Oslo kommune er blant de første kommunene som gjør byggesøknaden heldigital.

Prosjektleder Eirik Winnberg fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune forteller om kommunens digitale søknadsløsning, samarbeidet med Direktoratet for byggkvalitet og bruk av Fellestjenester BYGG som plattform.

kl. 08.55: Har du nok kompetanse til å erklære ansvar i et byggeprosjekt? Lansering!

Når foretak skal erklære ansvar i byggesaker må de selv vite om de har tilstrekkelig kompetanse for å påta seg ansvarsrett i byggesaken. Hvilken utdanning og erfaring som kreves for å erklære ansvar varierer med kompleksiteten i oppgaven som skal gjøres. For å gjøre det enkelt å finne ut om foretaket har tilstrekkelig kompetanse, har direktoratet laget en enkel veiviser på nett.

Vi lanserer den splitter nye veiviseren for erklæring av ansvarsrett på frokostmøtet!

kl. 09.05: Nye nasjonale sjekklister for byggesak
I januar ferdigstilte direktoratet nye nasjonale sjekklister for byggesak. Sjekklistene skal blant annet bidra til likere byggesaksbehandling, men er også svært nyttige for dem som skal utarbeide søknader eller utvikle nye søknadssystemer.

Seniorarkitekt Hilde Grevskott Larsen forteller mer om bruk av sjekklistene og viser hvordan listene er utgangspunkt for innhold i de digitale søknadsløsningene.

kl. 09.20: eByggesak i Kongsbergregionen
Kommunene i Kongsbergregionen har vært Evrys pilotkommuner i uttestingen av eByggesak. En av kommunene i regionen har brukt løsningen i ordinær produksjon siden 31.10.2017.

På frokostmøtet deler prosjektleder Halvor Rostad fra Kongsbergregionen og Jarle Trydal fra Evry, som har vært ansvarlig for utviklingen av Elements eByggesak, sine erfaringer fra implementeringen, om samarbeidet mellom leverandør og kommune og hvilke gevinster de ser for seg at løsningen kan gi.

kl. 09:45 Spørsmål fra salen

kl. 10:00: Slutt

Praktisk informasjon

Tid: Torsdag 25. januar kl. 08.30-10.00. Vi serverer frokost fra kl. 08.00

Sted: Kulturhuset, Youngsgate 6, Oslo

Meld deg på innen 24. januar