Digital byggesak fra start til mål

De første tjenestene på Fellestjenester BYGG, Direktoratet for byggkvalitets digitale regelverksplattform, er nå i drift. Ballen har begynt å rulle, og denne våren skjer det mye innen digitalisering av byggesak.

Sist endret 31.01.2018

Her finner du presentasjonene som ble holdt på frokostmøtet 25. januar.

Heldigital søknadsprosess i Oslo kommune
Oslo kommune er blant de første kommunene som gjør byggesøknaden heldigital.

Prosjektleder Eirik Winnberg fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune forteller om kommunens digitale søknadsløsning, samarbeidet med Direktoratet for byggkvalitet og bruk av Fellestjenester BYGG som plattform.

Har du nok kompetanse til å erklære ansvar i et byggeprosjekt? Lansering!

Når foretak skal erklære ansvar i byggesaker må de selv vite om de har tilstrekkelig kompetanse for å påta seg ansvarsrett i byggesaken. Hvilken utdanning og erfaring som kreves for å erklære ansvar varierer med kompleksiteten i oppgaven som skal gjøres. For å gjøre det enkelt å finne ut om foretaket har tilstrekkelig kompetanse, har direktoratet laget en enkel veiviser på nett.

Vi lanserer den splitter nye veiviseren for erklæring av ansvarsrett på frokostmøtet!

Nye nasjonale sjekklister for byggesak
I januar ferdigstilte direktoratet nye nasjonale sjekklister for byggesak. Sjekklistene skal blant annet bidra til likere byggesaksbehandling, men er også svært nyttige for dem som skal utarbeide søknader eller utvikle nye søknadssystemer.

Seniorarkitekt Hilde Grevskott Larsen forteller mer om bruk av sjekklistene og viser hvordan listene er utgangspunkt for innhold i de digitale søknadsløsningene.

eByggesak i Kongsbergregionen
Kommunene i Kongsbergregionen har vært Evrys pilotkommuner i uttestingen av eByggesak. En av kommunene i regionen har brukt løsningen i ordinær produksjon siden 31.10.2017.

På frokostmøtet deler prosjektleder Halvor Rostad fra Kongsbergregionen og Jarle Trydal fra Evry, som har vært ansvarlig for utviklingen av Elements eByggesak, sine erfaringer fra implementeringen, om samarbeidet mellom leverandør og kommune og hvilke gevinster de ser for seg at løsningen kan gi.

Om Fellestjenester BYGG

Fellestjenester BYGG er en digital regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune. Dermed blir det enklere for søkeren å levere komplette byggesøknader. Fellestjenester BYGG er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet. Les mer på dibk.no/fellestjenesterbygg

Fellestjenester BYGG bruker Altinn som teknisk plattform og KS FIKS Meldingsformidler til innsending av søknader og videre dialog med søkeren.