Fagdag om brann – 2020

Direktoratet for byggkvalitet ønsker velkommen til den sjette fagdagen om brann, som arrangeres 23. januar 2020.

Sist endret 16.12.2019
Nye forskningsprosjekter fra RISE Fire Research var noe av det som ble presentert på direktoratets fagdag om brann 2020. Fra venstre: Trond Andersen og Vidar Stenstad fra Direktoratet for byggkvalitet, og Are W. Brandt, Andreas S. Bøe og Ragni Fjellgaard Mikalsen fra RISE.

Fagdagen gjennomføres i samarbeid med RISE Fire Research. Hovedfokus på fagdagen er presentasjon av resultatene fra prosjekter som nylig er gjennomført ved RISE Fire Research.

Fagdagen er åpen for alle, men bør være av spesiell interesse for ansvarlige prosjekterende og utførende, samt lokale bygnings- og brannmyndigheter.

Obs! Arrangementet er flyttet til Vega Scene i Hausmannsgate 28.

Program for dagen:

Kl. 09.30 Registrering og kaffe

Kl. 10.00 Velkommen

Kl. 10.05 Presentasjon av prosjekter ved RISE Fire Research, med hovedfokus på prosjekter som støttes av DiBK innenfor forskningsavtalen med DSB

  • Brann i parkeringsanlegg. Hvilken risiko utgjør elbiler? ved Andreas S. Bøe
  • Ladeklare bygg ved Are W. Brandt
  • Brann i avfall ved Ragni Fjellgaard Mikalsen
  • BRAVENT – brann-og røykspredning i ventilasjonskanaler ved Andreas S. Bøe
  • Trebygg: lim, sammenføyinger og aldring av overflatebehandling ved Ragni Fjellgaard Mikalsen

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 12.45 Presentasjon av prosjekter ved RISE Fire Research fortsetter

  • Lagring av ikke-tilkoblede batterier ved Andreas S. Bøe
  • Energistasjoner ved Ragni Fjellgaard Mikalsen
  • FRIC ved Are W. Brandt

Kl. 14.15 Informasjon fra DiBK

  • Nytt fra DiBK ved Vidar Stenstad
  • Tilsyn med brannbehandlet trekledning ved Hilde Balke

Kl. 14.45–15.00 Spørsmål og diskusjon

Kl. 15.00 Avslutning

Praktisk informasjon

Dato: Torsdag 23. januar 2020
Tidspunkt:
09.30–1500
Sted: Vega Scene, Hausmannsgate 28, 0182 Oslo

Presentasjonene fra fagdagen legges ut på dibk.no i etterkant av møtet.

Påmelding