Fagdag om brann 2017

Direktoratet for byggkvalitet ønsker velkommen til FAGDAG - BRANN hos DiBK fredag 24. november 2017

Sist endret 27.10.2017

Fagdagen gjennomføres i samarbeid med RISE Fire Research. Hovedfokus på fagdagen er presentasjon av resultatene fra prosjekter som nylig er gjennomført ved RISE Fire Research.

Direktoratet for byggkvalitet vil informere om TEK17 med veiledning.

Fagdagen er åpen for alle, men bør være av spesiell interesse for ansvarlige prosjekterende og utførende, samt lokale bygnings- og brannmyndigheter.

Program for dagen

09.30: Registrering og kaffe

10.00: Velkommen

10.05: Ny byggteknisk forskrift - TEK17 - med veiledning
v/ Vidar Stenstad, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

10.30: Presentasjon av prosjekter ved RISE Fire Research som støttes av DiBK innenfor forskningsavtalen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB):

  • Dødsbranner v/ Christian Sesseng
  • El- og gassdrevne kjøretøy i innelukkede rom v/ Andreas Sæter Bøe
  • Solceller v/ Kristian Hox

12.00: Lunsj

12.45: Presentasjon av prosjekter ved RISE Fire Research som støttes av DiBK innenfor forskningsavtalen med DSB

  • Gass i bygg v/ Christian Sesseng
  • Branntepper v/ Andreas Sæter Bøe
  • Isolering av ventilasjonskanaler v/ Kristian Hox

14.00: Spørsmål/diskusjon

14.30: Avslutning

Meld deg på innen 22. november 2017

Praktisk informasjon

Tid: Fredag 24. november 2017 kl. 09.30-14.30

Sted: Direktoratet for byggkvalitet, Mariboesgate 13, Oslo

Deltakelsen og lunsj er gratis.

Meld deg på innen 22. november 2017.