Fagdag om brann 2018

Direktoratet for byggkvalitet ønsker velkommen til FAGDAG - BRANN hos DiBK torsdag 13. desember 2018

Sist endret 01.10.2018

Fagdagen gjennomføres i samarbeid med RISE Fire Research. Hovedfokus på fagdagen er presentasjon av resultatene fra prosjekter som nylig er gjennomført ved RISE Fire Research.

Fagdagen er åpen for alle, men bør være av spesiell interesse for ansvarlige prosjekterende og utførende, samt lokale bygnings- og brannmyndigheter.

Program for dagen

09.30: Registrering og kaffe

10.00: Velkommen

10.05: Nytt fra Direktoratet for byggkvalitet
v/ Vidar Stenstad, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

10.30: Presentasjon av prosjekter ved RISE Fire Research som støttes av DiBK innenfor forskningsavtalen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB):

  • Energieffektive bygg og brannsikkerhet (solcellepaneler, batterier, slokking) v/Ragni Fjellgaard Mikalsen
  • BRAVENT - brann-og røykspredning i ventilasjonskanaler v/Andreas Sæter Bøe
  • Kledninger og overflater v/Anne Steen-Hansen

12.00: Lunsj

12.45: Presentasjon av prosjekter ved RISE Fire Research som støttes av DiBK innenfor forskningsavtalen med DSB

  • Brannsikkerhet ved bruk av massivtre i bygninger v/Ragni Fjellgaard Mikalsen
  • Slokkegass IG-541 (Inergen) og personsikkerhet v/Are W. Brandt
  • Brannsikkerhet i lekeland v/Karolina Storesund
  • Siste nytt om forskningssenter for brannsikkerhet v/Anne Steen-Hansen

14.30: Spørsmål/diskusjon

15.00: Avslutning

Arrangementet er fulltegnet!

Praktisk informasjon

Tid: Torsdag 13. desember 2018 kl. 09.30-15.00

Sted: Direktoratet for byggkvalitet, Mariboesgate 13, Oslo

Deltakelsen og lunsj er gratis.

Arrangementet er fulltegnet!