Det digitale byggeprosjektet

Under overskriften Det digitale byggeprosjektet, presenterte Statsbygg og Bygg21 sine strategier for hvordan de ønsker å utvikle morgendagens byggenæring.

Sist endret 31.03.2017
illustrasjonsbilde til frokostmøte med kaffe og datamaskin
DiBK inviterte til frokostmøte om det digitale byggeprosjektet 28. mars Foto: Colourbox

Presentasjonene ble holdt på et frokostmøte i Oslo denne uka.

Digitalisering er nødvendig

Gjennom en presentasjon av Statsbyggs digitaliseringsprosjekt Digibygg, viste prosjektdirektør Jan Myhre hvordan Statsbyggs byggeprosjekter skal organiseres rundt en digital modell i sanntid slik at alle aktører i prosjektet har tilgang til alle endringer til enhver tid.

Myhre mener at digitalisering i alle prosjektfaser er både ønskelig og helt nødvendig for å lykkes i fremtidens byggeprosjekter.

- Vi må tørre å prøve og tørre å feile, sa Myhre.

Presentasjonen til Jan Myhre kan du lese her (nedlasting)

 

Slik skal Bygg21 dra næringen videre

Bygg21-direktør Sverre Tiltnes fulgte opp med en presentasjon av hvordan Bygg21 jobber fram innovasjoner i byggenæringen. Bygg21 skal finne de områdene i næringen der det er potensial for effektivisering og kostnadsreduksjoner. Et av virkemidlene i dette arbeidet er Neste steg, en fasenorm for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter.

Presentasjonen til Sverre Tiltnes kan du lese her (nedlasting)

Neste frokostmøte

Tid: 31. mai

Sted: Kulturhuset, Youngstorget 3

Program og påmelding kommer!