Gjør kommunale planer lettere å forstå med Drømmeplan

Bli med på webinar om Drømmeplan og hvordan din kommune kan delta som pilotkommune i prosjektet.

Sist endret 14.10.2020
Illustrasjon fra filmen
Webinaret til KS 20. oktober presenterer Drømmeplan: Prosjektet som skal gjøre planbestemmelsene i kommunen lettere å lese og forstå. Illustrasjon fra filmen "Drømmescenariet for hvordan planregisteret kan brukes i fremtidens i byggesøknader".

Drømmeplan er prosjektet som skal gjøre planbestemmelsene i kommunen enklere å lese og forstå for innbyggerne. Prosjektet har laget veiledningsmateriale som skal gjøre innbyggerne mer selvhjulpne, og redusere behovet for rådgiving om plan – og dermed effektivisere plan- og byggesaksprosessen. Dette vil vi nå prøve ut i et utvalg kommuner.

Bli med på KS’ webinar 20. oktober kl. 8.30–9.00! Meld deg på via nettsiden til KS. 

Hør mer om Drømmeplanprosjektet, om veiledningen som er laget og hvordan din kommune kan delta som pilotkommune i prosjektet.

Program for webinaret

  • Innledning, ved Statssekretær Heidi Karin Nakken, Kommunal og Moderniseringsdepartementet
  • Erfaring fra prosjekt, Drømmeplan Sandnes, ved Kristin Barvik, Kommunaldirektør Innovasjon og Digitalisering, Sandnes Kommune
  • Informasjon om Prosjekt Drømmeplan og rekruttering av pilotkommuner, ved Thor Fredrik Eie, Prosessleder prosjekt Drømmeplan
  • Spørsmål og svar

Praktisk informasjon

Tid: 20. oktober kl. 08.30 – 09.00

Meld deg på her