Høringsmøte om TEK17

Direktoratet for byggkvalitet inviterer til høringsmøte om TEK17 tirsdag 22. november.

Sist endret 10.11.2016
Følg høringsmøtet om TEK17 22. november 2016. Opptak og presentasjoner fra blir tilgjengelig etter møtet.

 

Et enklere og tydeligere regelverk har vært et av hovedmålene for ny byggteknisk forskrift. Forslagene til endringer kan plasseres i to hovedkategorier:

1) Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur

Språklige og strukturelle endringer skal gi en mer logisk, lesbar og brukervennlig forskrift. Endringene som er foreslått gjør det enklere å forstå hvilke krav som gjelder, og hva som må til for å oppfylle kravene. Endringene skal spare tid for brukerne, gi færre konflikter og bedre etterlevelse av regelverket. Endringene er også et første skritt på veien mot en mer digitaliseringsvennlig forskrift.

2) Fjerning, lemping og forenkling av krav

Gjennom fjerning, lemping og forenkling av krav, skal forskriftsforslaget bidra til å redusere byggekostnader, primært for boliger.

Tirsdag 22. november presenterer Direktoratet for byggkvalitet høringsforslaget og arbeidet bak. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder møtet.

Sted

Ingeniørenes hus møtesenter, Kronprinsens gate 17, Oslo

Påmelding

Påmeldingsfristen gikk ut 18. november. Møtet kan følges på streaming.

Program

09.30 Velkommen.
Direktør Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

09.35 Dette er TEK17.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

09.50 Slik har DiBK arbeidet med TEK17.
Avdelingsdirektør Ketil Krogstad, DiBK

10.00 Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk.
Sjefingeniør Vidar Stenstad, DiBK

10.20 Kaffepause

10.30 Presentasjon av høringsforslaget.
1) Boliger og uteområder. Avdelingsdirektør Ketil Krogstad, DiBK
2) Andre endringer. Sjefingeniør Vidar Stenstad, DiBK

11.15 Presentasjon av ny nettbasert høringsløsning.
Kommunikasjonssjef Gro Maren Mogstad Karlsen, DiBK

11.25 Avslutning.
Avdelingsdirektør Ketil Krogstad, DiBK

11.30 Slutt

Kontaktperson

Har du spørsmål om høringsmøtet? Ta kontakt med kommunikasjonsjef Gro Maren Mogstad Karlsen på e-post gmk@dibk.no eller tlf 92 46 08 31.