Hva er et nesten nullenergibygg?

Direktoratet for byggkvalitet inviterer til dialogmøte om en definisjon av nesten nullenergibygg som skal brukes i det norske bygningstekniske regelverket.

Sist endret 26.04.2019

Direktoratet skal utarbeide et forslag til en definisjon av nesten nullenergibygg. Dette gjøres på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I dag inngår energibehovet i driftsfasen som én del av energikravene i byggteknisk forskrift. Som en del av oppdraget vil vi vurdere om energikravene også skal omfatte andre miljøkvaliteter.

I arbeidet vårt med definisjonen er det viktig å få synspunkter fra berørte aktører i byggenæringen. Vi inviterer derfor til dialogmøte på Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 21. mai 2019.

På dialogmøtet presenterer direktoratet en foreløpig modell av definisjonen av nesten nullenergibygg. Deretter åpner vi for innspill fra salen.

Praktisk informasjon

Tid: Tirsdag 21. mai kl. 13.00. Møtet avsluttes senest kl. 15.30.
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, møterom Wergeland.