Hvilken rolle har sentral godkjenning i byggesaker?

28. mars inviterer vi til webinar om rollen sentral godkjenning spiller i byggesaker.

Sist endret 09.03.2023

Tema for webinaret er hva sentral godkjenning betyr for foretak og kommuner.

Vi informerer også om forlengelsen av overgangsordningen til sentral godkjenning fram til 2025, og hvordan direktoratet behandler innrapporteringer fra kommunene etter tilsyn.

Delta på webinaret

Sendingen starter kl. 12.00 og varer til 12.30.