Kan IT-systemer gi nye muligheter for læring i byggenæringen?

Kan IT-systemer bidra til at arkitekter, ingeniører, byggeeiere og byggdriftere lærer hva som fungerer godt i et bygg og hva som ikke gjør det? Og hvem trenger å vite hva for å optimalisere driften av et bygg?

Sist endret 13.11.2017

08:00: Frokost og mingling

08:30: Velkommen

08:35: Hvordan lykkes med læring i byggenæringen?
Lavenergiprogrammet har i 10 år jobbet med å heve kompetansen i byggenæringen om energieffektivisering av og energiomlegging i bygg. Hvordan lærer de ulike yrkesgruppene i byggenæringen best? Og hva trenger de å kunne i framtiden dersom samfunnet skal nå målene sine om å spare energi tilsvarende 20 Altakraftverk?

Solveig Irgens er daglig leder i Lavenergiprogrammet og vil dele erfaringer fra Lavenergiprogrammets arbeid.

08: 55: Hva har brukerne av et IT-system behov for å vite?
I samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet har Bygg21 testet hvordan driftspersonalet ved Sykehuset i Vestfold får informasjon om hva som trengs av reparasjoner og vedlikehold i bygget. Får de vite det de trenger for å drifte bygget på en effektiv måte?

Martha Lyngnes forteller om prosjektet og viser en demoversjon av et tenkt IT-system som kan gi byggeiere og driftspersonale informasjonen de trenger for å gjøre bygget godt å bo eller jobbe i. Til daglig jobber hun blant annet med design, prototyping og brukertesting i firmaet Netlife Research.

09:15: CASE: Kristansand kommune: 34 % lavere energiforbruk på 10 år
Kristiansand kommune har jobbet systematisk med energiledelse i mange år og har siden 2006 redusert energiforbruket med 34 %.. De ansatte i kommunen har lært mye om drift av egne bygg, men hvordan kan andre som jobber med energiledelse eller forvalter eiendom dra nytte av dette?

Rune Rossland, prosjektleder for energiledelse i Kristiansand kommune i en årrekke, har brukt alt han har lært om energieffektiv drift til å utvikle en programvare som skal hjelpe driftssjefer og driftstekniker å jobbe mer systematisk med energiledelse. Nå skal kunnskapen deles og programvaren tas i bruk i 7 kommuner i Finnmark.

09:35 Panel: Spørsmål fra salen

10.00: Slutt

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 22. november kl. 08.30-10.00. Vi serverer frokost fra kl. 08.00

Sted: Kulturhuset, Youngsgate 6, Oslo

Påmelding innen 21. november