Klimagassutslipp fra byggematerialer

Rapporten "Klimagassutslipp om byggematerialer" viser at verktøyene som brukes til klimagassberegninger gir ulike resultater. Vi inviterer til presentasjon av rapporten, og en diskusjon om hva som må til for at klimagassberegninger med ulike verktøy skal gi samme resultat.

Sist endret 23.05.2023

På oppdrag fra DiBK har Multiconsult gjennomført klimagassberegninger for fire referansebygg. De fire referansebyggene er enebolig, firemannsbolig, boligblokk og kontorbygning.

Klimagassberegningene er gjort med tre ulike verktøy. Det er brukt standard materialer og i tillegg utslippsfaktorer gitt i de ulike verktøyene. Det viser seg at verktøyene gir ulike resultater. Multiconsult har også sett på hvordan klimagassutslippene kan reduseres uten at det påvirker kostnadene.

Direktoratet for byggkvalitet inviterer til møte der Multiconsult presenterer rapporten «Klimagassutslipp fra byggematerialer». Deretter åpner vi for diskusjon om hvorfor de ulike verktøyene gir forskjellige resultater og hva som må gjøres for at klimagassberegninger for samme bygning gjennomført med ulike verktøy vil gi samme resultat.

Program

kl. 08.45–09.00: Registrering og kaffe

kl. 09.00–09.05: Velkommen v/DiBK

kl. 09.05–09.55: Presentasjon av rapporten «Klimagassutslipp fra byggematerialer»

kl. 09.55–10.05: Pause

kl. 10.05–10.55: Diskusjon – hva må til for at klimagassberegninger med ulike verktøy skal få samme resultat

kl. 10.55–11-00: Avslutning

Praktisk informasjon

Tid: Fredag 2. juni 2023 kl. 09.00–11.00

Sted: Mesh Youngstorget, Møllergata 6, Oslo (NB! Møtet er flyttet)

Møtet strømmes ikke. I etterkant legger vi ut presentasjonen som blir holdt, på denne siden.

Kontaktperson: Ingunn Marton, [email protected]