Kurs: Hvordan utføre kontroll etter NS-EN 1990 med NA og kontrollkrav i SAK

Praktisering av kravene til kontroll for konstruksjonssikkerhet varierer og kan bidra til usikkerhet om hva som faktisk kreves. Kurset, som Standard Norge arrangerer, gir deg bedre kjennskap til hvordan kontroll etter NS-EN 1990+NA kan utføres.

Sist endret 13.08.2019

Kurset gir deg en oversikt over kravene til kontroll av prosjektering og utførelse etter nasjonalt tillegg (NA:2016) til Norsk Standard NS-EN 1990, Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

Kurset gir utfyllende kommentarer om bakgrunnen for bestemmelsene. Temaer som berøres er kontrollens formål, forutsetninger i kvalitetssystemet, egenkontroll og intern systematisk kontroll, utvidet kontroll og forholdet til uavhengig kontroll etter SAK10, kontrollklasser og dokumentasjon.

Kurset gir også en oversikt over kravene til kontroll i byggesaksforskriften i forhold til standardens krav, og hvordan krav i lov og forskrift kan oppfylles ved bruk av standarden.

Målgruppe for kurset:

Rådgivende ingeniører innenfor konstruksjonsteknikk, utførende/entreprenører, byggherrer, kommunalt og statlig ansvarlige for byggesaker, prosjektledere og andre.

Kursholdere:

Steinar Leivestad var tidligere divisjonsdirektør i Norconsult og ledet arbeidet i Standard Norge med innføring av Eurokodene i Norge. Han har årelang erfaring som prosjektleder i Standard Norge med ansvar for blant annet standardiseringskomitéen SN/K 64 Pålitelighet. Han har vært sentral i utviklingen av bestemmelsene i nasjonalt tillegg til NS-EN 1990.

Vidar Stenstad er sjefingeniør i avdeling for virkemidler og utvikling i Direktoratet for byggkvalitet.

Nicolas Neumann er seksjonsleder for stålkonstruksjoner og faglig leder for faget konstruksjonsteknikk i Multiconsult. Han er leder for standardiseringskomitéen SN/K 370 Eurokoder.

Tor Kristian Sandaker er sivilingeniør i Norconsult med mange års erfaring både innen prosjektering, kontroll og standardisering.

Pål Kjetil Eian er seksjonsleder i Norconsult og har bygningsfysikk som ett av fagområdene sine.

Roald Sægrov er prosjektleder i Standard Norge med ansvar for blant annet standardiseringskomitéen SN/K 64 Pålitelighet og NS-EN 1990 med nasjonalt tillegg.

Praktisk informasjon

Tid: 23. september kl. 10 - 16
Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Les mer om kurset og meld deg på via nettsiden til Standard Norge. Påmeldingsfristen er 20. september